به گزارش خبرنگار مهر ،سومین پاویون ملی محصولات های تک ایران در نمایشگاه مدیکا با حمایت صندوق نواوری وشکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارگزار خصوصی صندوق نواوری و شکوفایی اواخر ابان ماه سال جاری در شهر دوسلدورف آلمان برپا میشود

تخت سه شکن بیمارستانی
قیمت : 750/000
دستگاه قند خون ساده
قیمت :45/000
پد لا انگشتی
قیمت : 45/500
دستگاه ماینه
قیمت : 520/500
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست