مشاور وزیر بهداشت ومدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا ودارو از ممنوعیت فروش تجهیزات پزشکی در سال 97 خبرداد.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم رضا مسایلی در نشت هم اندیشی دندانپزشکان ایران با اشاره به ظرفیت فوق العاده کشورمان در زمینه های پزشکی اظهار داشت با این وجود مشکلات عدیده ای در حوزه دندانپزشکی کشور وجود دارد که باید هر چه سریعتر با استفاده از ظرفیت های خوب بخش خصوصی حل شود

وی با دتاکید بر مشکلات عدیده وپیش روی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی علی الخصوص دندانپزشکی از جمله افزایش قیمت ارز ،مشکلات گمرکی ،تورم ادامه داد :سختگیری های دراین امرخود به عواملی برای ایجاد سواستفاده وتخلف شده است

تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست