به گزارش خبرنگار مهر ،سومین پاویون ملی محصولات های تک ایران در نمایشگاه مدیکا با حمایت صندوق نواوری وشکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارگزار خصوصی صندوق نواوری و شکوفایی اواخر ابان ماه سال جاری در شهر دوسلدورف آلمان برپا میشود

تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست
تست